Portal Aduan Sistem e-integriti PBBPP


Pilih Fail
Maksimum Fail Size (10MB)

(*) Ruangan bertanda ini wajib diisi

Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang akan mengambil langkah sewajarnya untuk melindungi identiti pemberi maklumat di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 dan identiti individu tersebut hanya digunakan untuk tujuan siasatan.

Saya dengan ini mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar sepanjang pengetahuan dan kepercayaan saya dan saya telah membuat pendedahan ini secara rela. Saya faham bahawa Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang akan menggunakan maklumat yang diberikan untuk proses siasatan. Saya sedar bahawa sekiranya saya memberi maklumat yang palsu, saya boleh disabitkan hukuman denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya di bawah Seksyen 182 Kanun keseksaan.

Penafian: Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan Portal Aduan Sistem e-integriti PBBPP.

Saya bersetuju dengan Terma & Syarat